Изберете категория
Вашата кошница

Посочените цени са без включена доставка. Цената за доставка варира спрямо теглото и обема на всяка поръчка.

Сорбенти, абсорбенти и адсорбенти | ПрофисБГ

Сорбентни кърпи и ролки
Сорбентни кърпи и ролки от брейди SPC Brady
Чорапи, Възглавници и кърпи за варели
Чорапи, възглавници и кърпи за варели от BRADY SPC
Пътеки и постелки
Абсорбетни пътеки и постелки от Брейди SPC
Сорбенти за употреба във вода
Абсорбентни сорбенти за употреба във вода
Сорбенти на гранули
Сорбенти на гранули от Брейди SPC
Ограничаване на разливи
Ограничаване на разливи със сорбентите на Brady
 
Сорбетни комплекти за ограничаване на разливи от Порфис бг

Сорбентите предлагани от ПрофисБГ и др. продукти за ограничаване на разливи, ни помагат да предпазим хората  и работната среда от неочаквани разливи и течове на масла и други течности.
Сорбентите помагат да се почистят масла, водни разтвори и разливи на химикали.
Широката гама от полипропиленови и от естествени материали сорбенти, и готови комплекти, привеждат в съответствие с изискванията на системите за управление на качество ISO, транспортиране на материали АДР и наредбите за опазване на околната среда  и закона за управление на отпадъците.
 

Какво представлява сорбента и сорбентите като материали?

Сорбентът (от лат. sorbens - абсорбатор) е вещество, което има способността избирателно да поглъща газове, изпарения или разтворени вещества от околната среда. Поглъщащото тяло се нарича сорбент. Това са течности или твърди вещества, които се използват за отстраняване на петролни разливи и за намаляване на негативните последици за околната среда.

Сорбентите са материали, които поглъщат петрола от водата. Те могат да използват за абсорбция или за адсорбция. Абсорбцията позволява маслото да проникне в самия сорбент, а адсорбцията привлича маслото на повърхността на сорбента, но не му позволява да навлезе в него. За да бъдат максимално ефективни, сорбентите трябва да привличат маслото и да отблъскват водата. 

Видове сорбенти

Според вида разграничаваме естествени органични сорбенти (торфен мъх, дървени стърготини и всичко останало, което естествено съдържа въглерод), естествени неорганични (глина, пясък или дори вулканична пепел) и синтетични сорбенти (изкуствени, съставени от полиетилен и найлон). Според състоянието, в което са, сорбентите са течни и твърди. Течните сорбенти се използват за обезводняване на природен газ и петрол. Те трябва да са с висока разтворимост във вода, да са с ниска цена, добра корозионна устойчивост по отношение на газовите компоненти, нисък вискозитет и способност да се регенерират. Твърдите сорбенти са разделени на прахообразни (или гранулирани) и влакнести. Влакнестите сорбенти имат по-голяма сорбция и са с по-добра регенеративна способност. Освен това е възможна повторната им употреба, което е особено важно за приложението им в индустрията. Благодарение на тях се сигуряват цялостни решения за проблемите на околната среда, свързани със замърсяването на работните места и на околната среда, сигурността при работа със силни киселини, петролни продукти органични разтворители и други опасни течности, които могат да доведат до увреждане на околната среда.

Сорбентите в наши дни

Днес съществува широка гама от сорбенти, адсорбенти и абсорбенти и сорбционни средства, предлагащи решение на проблемите на околната среда - замърсяването на околната среда с петрол и с петролни продукти, органични разтворители, концентрирани киселини и други опасни течности, които могат да нанесат сериозни щети на околната среда, но водят и до налагането на значителни глоби. Всички те притежават свойствата на поглъщане на малки количества от химикалите, така например съществуват такива, абсорбиращи петрола, абсорбиращи желязото и железните съединения, за хлор и хлорни съединения и т.н. Но на този етап мултисорбентен материал практически не съществува. 

Ползи и предимства на сорбентите

Някои от най-значимите ползи от сорбентите са свързани с безопасността за човешкото здраве. Основните им предимства са лекотата на работа с тях, високия капацитет и високата скорост на сорбция, високата устойчивост на корозивни вещества, както и възможността за лесно, икономично и ефективно рециклиране.

Предимствата на сорбентните продукти се оценяват преди всичко от работещите в рафинериите и в химическите заводи, водното стопанство, автоработилниците, лабораториите, спедиторските фирми, бензиностанциите и т.н., т.е. от всички, чиято работа е свързана с наличието на различни видове течности, включително и на опасни такива.

Сорбиращите продукти са много важно откритие за човечеството и за опазването на околната среда. Прилагането на сорбентната технология е несравнима възможност за отстраняване на последиците от замърсяването с нефт и за намаляване на негативните ефекти за околната среда. Понастоящем те се използват почти във всички области на индустрията, селското стопанство и медицината. Тяхното приложение е предимно при почистване на различни замърсители и е тясно свързано с опазването на околната среда. Използват се за премахване на последиците от нефтени разливи, нефтени продукти и химикали. Най-често разливите се случват при морския транспорт, при добива на нефт и други дейности. Петролните разливи могат да доведат до сериозна екологична катастрофа, последиците от която са вредни за всички живи същества.

Петролът много бързо обхваща повърхностните води, образувайки плътен маслен слой, който не позволява достъп на въздух и светлина и в резултат убива всички живи организми, бозайници, птици и фауна. За да се избегнат тези негативни ефекти, е необходимо незабавно да се премахнат последиците от петролния разлив, използвайки сорбенти. Благодарение сорбентите са спасени милиони тонове вода, стотици декари почва и хиляди кубически метра чист въздух.

Използването им може да разреши проблемите на много фирми, свързани със събирането на разливи на токсични течности и  петролни продукти, възникнали в резултат от злополуки, проблемите от промишлени отпадъчни води, от утайки на масло и петрол по повърхността на всякакви твърди повърхности и в повърхностните води. Петролните сорбенти се използват също като средство за осигуряване на екологична безопасност, от бензиностанции, както и за промишлено пречистване на водата в различни индустрии.