Menu
Your Cart

Преси за балиране

Пресите за балиране на отпадъци намират приложение във депа за отпадъци, магазини, складове и предприятия. Чрез балиращите машини се намалява обема на отпадъците многократно. Предлагат се различни видове хидравлични машини за балиране на боклук, могат да бъдат хоризонтални и вертикални преси. Предлагат се и изцяло автоматизирани модели преси. Ако трябва да се балира PET материал и пластмасови опаковки, машината трябва да разполага с висок натиск на пресоване. Шредер за хартия се ползва с цел унищожаване на важни документи и намаляване обема на отпадъка.