Изберете категория
Вашата кошница

Посочените цени са без включена доставка. Цената за доставка варира спрямо теглото и обема на всяка поръчка.

За нас

Кои сме ние?

ПрофисБГ е търговска марка, издала своя първи каталог през 2005 година. Обслужва се от две български дружества, чиито офис и управление е в София, в индустриалната зона близо до гара Искър и аерогара София. Складовата база се намира на околовръстен път, до моста над него, при Казичене.

Какво доставяме?

Ние доставяме професионлано оборудване за работната среда и опазване на околната среда:
- градско оборудване – пейки, паркинг ограничения, съдове за луга и пясък;
- съдове за смет – кофи, контейнери и кошчета за боклук;
- цехово оборудване – метални гардероби, работни маси, каси, кутии, контейнери и самосвали;
- стелажи и палети;
- колела и подемна техника;
- помпи и резервоари за дизел, отработено масло и др.;
- сорбенти и каптажни вани;
- преси за балиране на отпадъци от опаковки;
- модулни пречиствателни станции за пречистване на отпадни води;

Мисията на ПрофисБГ

Нашата мисия е да помагаме на клиентите си, като доставим това  професионално оборудване за работната среда, което ще им помогне да постигнат целите, които са си поставили и да бъдат разпознавани като доверен партньор.

Целта на ПрофисБГ

Целта ни е да открием заедно с нашите клиенти вида и параметрите на оборудването, което  ще създаде максимална допълнителна стойност, и им помогне да приключат проектите си в срок и в рамките на предвидения бюджет.
Успехът ни се измерва с постигането на стандартите на проекта и удовлетворението на клиентите от нашия подход.
За да изпълним мисията си, ние в ПрофисБГ поддържаме едно високо ниво на качество на  услугата и непрекъснато разширяваме познанията си в организацията на склада, цеха, градината и офиса. Поддържаме и усъвършенстваме нови бизнес партньорства.

Ценности на ПрофисБГ

В ПрофисБГ разбираме сме приели фирмени ценности, водещи ни към качество. Извършили сме внимателно подготовката си за система за качество EN ISO 9001:2008. Стремим да гарантираме, че нашите принципи се прилагат постоянно в нашата дейност. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно оборудването, което ние доставяме, да бъде съобразено с начина на работа на нашите клиенти, да спазваме поетите ангажименти и се стремим към най-високо качество. Ние познаваме и разбираме съвременните практики за опазване на околната среда и хигиена на работното място, съобразено със сорбентите, колелата, машините или контейнерите, които доставяме.