Menu
Your Cart

Ограничаване на разливи

Нашите продукти за ограничаване на разливи предоставят инструментите, необходими, за да защитите своя база от неочаквани или опасни разливи и произшествия, както и улесняват създаването на безопасна и продуктивна работна среда за служителите.Сорбентите за ограничаване на разливи предлагат решения за бързо реагиране при почистване на масла, разтворители, охлаждителни течности и други флуиди.​