ПОМПЕНА СТАНЦИЯ (DWT) ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ОТ ФИБРОСТЪКЛО С ДВОЕН КОЖУХ

Система от резервоари тип “Батерия”:

-          двустенни резервоари от фибростъкло с прозрачен ниво- показател и вакуумен детектор за течове;

-          допълнително оборудване, което включва:
  •          помпа;
  •          механичен разходомер;
  •          автоматичен пистолет;
  •          4 м. маркуч.

-          подходящи за инсталация на открито и закрито без нужда от каптажни вани.
 
КАТ.№ СХЕМА ОПИСАНИЕ ВМЕСТИМОСТ В ЛИТРИ ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
СЕ7372Х2 33.JPG 2 РЕЗЕР-ВОАРА 2600 8000,00 9600,00
СЕ7373Х2 3000 8800,00 10560,00
СЕ7374Х2 4000 9600,00 11520,00
СЕ7375Х2 4700 10200,00 12240,00
СЕ7372Х3 3343.JPG 3 РЕЗЕР-ВОАРА 3900 11400,00 13680,00
СЕ7373Х3 4500 12100,00 14520,00
СЕ7374Х3 6000 13300,00 15960,00
СЕ7375Х3 7050 14000,00 16800,00


Цена без ДДС: 0,0 лв.
Цена с ДДС: 0,0 лв.
Вид: СТАНЦИЯ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ОТ ФИБРОСТЪКЛО С ДВОЕН КОЖУХ
Посочените цени на продуктите не включват доставка.
 
Брой: + -