Общините ще плащат пaо 3 лева за всеки тон боклук на сметищата 14 .ІХ.2010

Общините ще плащат пaо 3 лева за всеки тон боклук на сметищата 14 .ІХ.2010

От 2011 г. всички общини в страната трябва да започнат отчисляват по 3 лв. за всеки тон боклук, който изпращат в регионалните депа за отпадъци. Тази сума ще расте ежегодно и през 2014 г. ще достигне 35 лв. за тон.

Това гласи наредбата за т.нар. такса депониране, предложена от министерството на околната среда, която ще бъде гласувана на днешното заседание на правителството. За онези, които зариват боклука си в старите общински сметища, действащи до пускането на съответното регионално депо, таксата ще е двойна. 
Общините, както и всички фирми, които депонират строителни отпадъци на съответните депа за инертни материали, ще трябва да плащат такса от 0.50 лв. на тон догодина. През 2012 г. тази такса ще нарасне на 1.50 лв., а за 2011 и 2012 г. ще се изравни с тази за битовите отпадъци - съответно 15 лв. и 35 лв. за тон.

Целта на таксата за депониране, която се обсъжда от няколко години, е да стимулира общините да рециклират, компостират и изгарят отпадъците
С оглед на намаляването на количеството отпадъци, които заминават към сметището, Профис БГ предлага както съдове за разделно сметосъбиране, така и компостери за биологично разградимите отпадъци.